Tipoholding - Ask for the best

Noutati
POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
 
În vigoare începând cu data de 25 mai 2018
 
 1. În ce scop vă prelucrăm datele cu caracter personal?
 2. Ce bază legală folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră?
 3. Ce tipuri de date colectăm?
 4. Cum vă utilizăm datele cu caracter personal?
 5. Cât timp vă stocăm datele cu caracter personal?
 6. Unde transmitem datele cu caracter personal?
 7. Cum aleg cum să fiu informat?
 8. Cum protejăm datele copiilor?
 9. Ce altfel de date mai colectăm? (Politica de cookies)
 10. Cum sunt utilizate informațiile mele pentru publicitatea comportamentală și ce opțiuni am?
 11. Ce măsuri de securitate am adoptat?
 12. Ce este phishing-ul?
 13. Ce linkuri către alte site-uri avem?
 14. Cum accesați sau schimbați informațiile pe care ni le-ați transmis?
 15. Cum ne puteți contacta?
 16. Ce drepturi aveți?

Prezentul angajament de respectare a confidențialității este în legătură cu utilizarea website-ului operat de Tipo Offset SRL. Prezentul document explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de către Tipo Offset SRL (denumită în continuare „Societatea” sau „Operatorul”).

Societatea operează website-ul www.tipooffset.ro.

Pe parcursul oricărei prelucrări efectuate total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră personale sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar să fie actualizate, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.


Scopul principal pentru care procesăm datele dumneavoastră personale sunt de a asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale.

Societatea vă prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:

 • Oferirea de informații suplimentare referitoare la produsele/serviciile Tipo Offset SRL prin completarea formularului de contact;
 • Încheierea contractelor de vânzare pentru produsele/serviciile noastre;
 • Marketing si publicitate;
 • A face posibile demersurile necesare angajării dumneavoastră (în cazul în care aplicați pentru un post din cadrul Societății prin depunerea CV-ului dumneavoastră);

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite pentru:

 • Scopul de oferire a accesului la produsele/serviciile Tipo Offset SRL – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată ce reprezintă reprezentantul legal al companiei este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract [baza legală: art. 6 (1) b din GDPR];
 • Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele/serviciilor noastre – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract [baza legală: art. 6 (1) b din GDPR];
 • Scopul de marketing și publicitate – acestea fiind folosite de către noi, în interes legitim [baza legală: art. 6 (1) f din GDPR];
 • Scopul de securitate si pază pentru persoane si pentru birourile noastre – acestea fiind folosite de către noi, în interes legitim [baza legală: art. 6 (1) f din GDPR].

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs, există posibilitatea să nu puteți utiliza produsul respectiv.

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

 • Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru serviciile/produsele noastre - [nume, prenume, adresa de email, număr de telefon]; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de vânzare între noi și dumneavoastră;
 • Scopul de marketing si publicitate - [nume, prenume, adresa de email, număr de telefon]; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dumneavoastră;
 • Scopul de recrutare - [nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, CV-ul dumneavoastră]; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă contactarea potențialilor candidați de către departamentul de HR Tipo Offset SRL.

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dumneavoastră in mediul online și în alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe.


Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile dumneavoastră pentru a vă oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.

În principal, vă vom folosi informațiile pentru realizarea următoarelor activități:

 • Pentru a vă contacta în legătură cu solicitările dumneavoastră introduse în formularul de contact și oferirea posibilității unor discuții cu departamentul de vânzări Tipo Offset SRL;
 • Pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a vă trimite informații prin e-mail, poștă, telefon, mesaj text sau alte mijloace despre produsele, serviciile, promoțiile noastre, inclusiv comunicările de marketing despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră;
 • Pentru a comunica cu alte persoane utilizând informațiile de contact pe care le furnizați, cum ar fi atunci când desemnați o altă persoană ca destinatar al unui mesaj;
 • Pentru a vă face experiența de lucru cu Tipo Offset SRL mai ușoară, mai plăcută și mai eficientă;
 • Pentru a aborda problemele și a îmbunătăți produsele, serviciile și tehnologiile noastre, precum și pentru a dezvolta noi produse și servicii;
 • Pentru a furniza servicii personalizate consecvente în toate canalele și toate brandurile noastre, inclusiv pentru a personaliza reclamele noastre, comunicările de marketing și ofertele personalizate;
 • Pentru a organiza evenimente locale;
 • Pentru a preveni, detecta, atenua și investiga frauda, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale;
 • Pentru a ne pune în aplicare termenii de utilizare sau alte politici;
 • Pentru a proteja drepturile, proprietatea, siguranța și securitatea companiei, angajaților, clienților și altora;
 • După cum credem că este necesar sau adecvat conform legii aplicabile, să răspundem solicitărilor din partea autorităților guvernamentale și să ne conformăm procesului legal.

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;
 • perioada pentru care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;
 • Dacă datele dumneavoastră sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioadă mai scurtă;
 • Situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă în funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

 • Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele/serviciile noastre - pentru o perioadă de 3 ani.
 • Scopul de marketing și publicitate - pentru o perioadă de 3 ani sau până în momentul în care obiectați interesul nostru legitim cu privire la această prelucrare;
 • Scopul de recrutare - pentru o perioadă de 90 zile după închiderea acestuia, respectiv până în momentul în care vă retrageți consimțământul cu privire la această prelucrare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

 • Furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca aceștia își respectă obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații în ceea ce privește implementarea măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE;
 • Părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizate acestora;
 • Autoritățile statului pe baza competențelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;
 • Putem împărtăși informațiile dumneavoastră furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu informațiile dumneavoastră;
 • Putem să vă împărtășim informațiile când colaborăm cu o altă companie pentru a oferi sau a oferi clienților noștri produse, servicii, concursuri sau promoții;
 • Este posibil să împărtășim informații despre dumneavoastră dacă este necesar sau potrivit, în bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unei ordini sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;
 • În cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societății, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. În cazul în care datele dvs. urmează a fi transferate către alte societăți / entități din alte țări în afara UE/EEA, veți fi informat în acest sens.


Societatea noastră dorește să comunice cu dumneavoastră numai dacă doriți să auziți de noi.

Comunicarea dintre noi și dumneavoastră se poate realiza prin:
- Telefon, inclusiv SMS
- Poșta electronică (e-mail)

Vă vom trimite informații promoționale, cum ar fi informații despre oferte speciale sau evenimente doar dacă v-ați exprimat anterior acordul dumneavoastră în acest sens. Dacă sunteți de acord cu trimiterea acestor tipuri de informări, vă rugăm să specificați acest lucru în cadrul casetei „Mesaj/Comentarii” de pe pagina de contact al site-ului www.tipooffset.ro. Ulterior, dacă doriți să retrageți acordul dumneavoastră, puteți să o faceți prin trimiterea unui email la adresa gdpr@tipooffset.ro, cu subiectul: „dezabonare”.


Site-ul nostru este conceput pentru a fi utilizat de către adulți. Nu vom cere date personale legate de copii.


Website-ul nostru NU utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a colecta respectiv prelucra informații personale. O detaliere a politicii noastre legată de folosirea de cookies în relația cu utilizatorul se poate găsi în secțiunea Politica de Cookies.


Tipo Offset SRL nu prelucrează informații personale în scopul analizei comportamentale ale utilizatorilor site-ului nostru.


Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului.

Societatea are implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal, care este confidențială din motive de securitate. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră este realizată de personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.


„Phishing" este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, și care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale din categorii asemănătoare prin e-mail.


Site-urile noastre pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin site-urile noastre.


Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactându-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta?", de mai jos. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dumneavoastră personale poate dura până la 10 zile pentru solicitarea dumneavoastră prin e-mail și pentru 6-8 săptămâni pentru solicitarea dumneavoastră prin serviciile poștale clasice.


Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări și pentru a vă actualiza informațiile personale vă rugăm să scrieți pe adresa de email gdpr@tipooffset.ro. Pentru a intra în contact cu echipa noastră comercială vă rugăm să utilizați adresele prezente în Pagina de contact.


Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, de către Tipo Offset SRL, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere în format electronic, prin e-mail pe adresa gdpr@tipooffset.ro sau pe suport hârtie la sediul Societății, în Cluj-Napoca, județul Cluj, str. Fabricii, nr. 93-103, cod poștal 400632.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, site web: www.dataprotection.ro, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.