Tipoholding - Ask for the best

NoutatiProduse si Servicii

FORMULARE PERSONALIZATE


Categorii de produse:
  • facturi, avize de însoţire a mărfii, chitanţe, bilete de călătorie, bilete de intrare la spectacol, monetare
  • produse pretipărite destinate direct mailing-ului
Suport:
  • hârtie autocopiativă (albă sau colorată, CB,CFB,CF) sau hârtie offset (diverse gramaje si culori)
Tipar:
  • până la 3 culori pe tipar rotativ şi inclusiv policromie pe tipar plan
Mod de finisare:
  • modul continuu, în seturi de 2 sau 3 file/set
  • capsare la carnete şi lipire la blocuri, perfor la cotor
  • file volante


ÎNSERIERE


înserierea şi numerotarea se fac conform unui sistem unitar intern stabilit de fiecare persoană juridică sau fizică în parte. Înserierea este alfanumerică cu maxim 7 caractere.


PERSONALIZARE


  • simplă, se face doar cu datele de identificare ale firmei (personalizare din baza de date a unui pretipar de factură, chitanţă sau aviz)
  • complexă, se face cu datele de identificare ale firmei şi elemente grafice (sigla), pe tipar plan sau rotativ